eParaksta lietotājiem Ieiet
eParaksts

Kas jāzina lietojot virtuālo eParakstu

Datora sagatavošana darbam ar virtuālo eParakstu

Vai nepieciešama datora sagatavošana darbam?

Lai lietotu virtuālo eParakstu nav nepieciešama datora sagatavošana darbam. Lietojiet portālu www.eparaksts.lv, izmantojot savu ierasto interneta pārlūkprogrammu. Ja esiet izvēlējies parakstīt PDF formāta dokumentus, lūdzu, iepazīstieties ar ieteikumiem darbībām, kas jāveic, lai Adobe Reader atzītu eParakstu par uzticamu parakstu.

Nepieciešamā programmatūra

Darbam ar elektroniski parakstītiem PDF formāta dokumentiem iesakām izmantot bezmaksas Adobe Reader programmatūru (versiju 9.1 vai kādu no jaunākajām versijām). Šo programmu varat izmantot, strādājot ar dažādām operētājsistēmām, un tā ir pieejama arī latviešu valodā

Virtuālās eParakstīšanas reižu iegāde

Virtuālās eParakstīšanās reižu iegāde portālā www.eparaksts.lv

Virtuālās eParakstīšanās reižu iegāde notiek portālā www.eparaksts.lv un tā ir iespējama tikai tad, ja persona ir apstiprinājusi pieteikumu Klientu apkalpošanas centrā vai attālināti.

Lai iegādātos parakstīšanas reizes, lūdzu veiciet sekojošas darbības:

 1. Lai iegādātos parakstīšanas reizes, Jums, izmantotjot savas internetbankas, Mpbilā koda vai viedkartes piekļuves datus,  jāienāk www.eparaksts.lv . Jūs nonāksiet savā portāla profilā.
 2. Izvēlieties sadaļu Pirkt eParakstu, pēc tam Pirkt sev un spiediet pogu PIRKT;
 3. Pārbaudiet savus personas datus, iepazīstieties un atzīmējiet, ka piekrītiet noteikumiem un aprakstam;
 4. Izvēlieties, cik parakstīšanas reizes vēlaties iegādāties, un spiediet Turpināt;
 5. Izvēlieties sev ērtāko maksāšanas veidu. Kad būsiet to izdarījis, notiks personas datu pārbaude Iedzīvotāju reģistrā. Ja personas dati būs korekti, tiks atvērta izvēlētā maksājuma veida internetbankas lapa, kurā veiksiet apmaksu;
 6. Pēc sekmīgas apmaksas atvērsies sadaļa Līguma parakstīšana. Iepazīstieties un parakstiet savu distances līgumu. Parakstot šo līgumu savas iegādātās parakstīšanas reizes Jūs netērējat;
 7. Kad Līgums parakstīts, Jums jāizveido savs unikāls PIN kods. Tam jāsastāv tieši no 8 simboliem (gan cipariem, gan burtiem);
 8. Pēc PIN izveides, nospiediet pogu Saglabāt;
 9. Tālāk seko Jums neredzama darbība – parakstīšanas sertifikāta izveide;
 10. Pēc tam Jūs redzēsiet informāciju par noslēgto līgumu un iegādātajiem pakalpojumiem. Tagad varat sākt dokumentu parakstīšanu.

Laika zīmogi

Vai virtuālais eParaksts satur Laika zīmogu?

Parakstot dokumentu ar virtuālo eParakstu, automātiksi tiek pievienots arī Laika zīmogs.

Dokumentu parakstīšana ar virtuālo eParakstu

Kā parakstīt eDokumentu?

Dokumentu parakstīšana ar virtulo eParakstu notiek portālā www.eparaksts.lv.

 1. Ienāciet portālā www.eparaksts.lv, autentificējoties ar savas internetbankas piekļuves datiem, eParaksta viedkarti, eID karti vai Mobilo kodu;
 2. Sadaļā Mani rīki izvēlieties kādā formātā elektronisko dokumentu vēlaties parakstīt - Parakstīt eDOC vai Parakstīt PDF;
 3. Augšuplādējiet parakstāmo dokumentu;
 4. Ievadiet virtuālā eParaksta PIN kodu;
 5. Pēc parakstīšanas saglabājiet savā datorā parakstīto dokumentu.
Parakstīšanai pieejamie formāti

Ar virtuālo eParakstu iespējams parakstīt divu formātu failus un izvēlēties sev vai dokumenta adresātam ērtāko formātu – saglabāt to Latvijā pieņemtajā elektroniski parakstītu dokumentu formātā – eDoc, vai parakstīt PDF formātā.

Dokumenta daudzpusēja parakstīšana

Vienu eDoc vai PDF formāta dokumentu var parakstīt vairākas personas. Vispirms parakstu pievieno pirmais paraksta licējs, saglabā parakstīto dokumentu un nosūta pārējām personām parakstīšanai.

Pievērsiet uzmanību! Katrs paraksta licējs var izmantot sev ērtāko droša elektroniskā paraksta nesēju – virtuālo eParakstu, eParakstu viedkartē vai savā eID kartē, taču, daudzpusēji parakstot vienu dokumentu, visiem ir jāizvēlas viens dokumenta formāts, piemēram, eDoc.

Ja visi parakstītāji izmanto virtuālo eParakstu, iesakām izmēģināt funkcionalitāti Koplietošana.

Elektroniski parakstītu dokumentu pārbaude

Dokumentu pārbaude www.eparaksts.lv

Dokumenta, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, pārbaude portālā www.eparaksts.lv ir bez maksas, turklāt dokumentu pārbaudi var veikt arī personas, kas nelieto drošu elektronisko parakstu.

 1. Saglabājiet savā datorā saņemto elektroniski parakstīto dokumentu. Ievērojiet, ka elektroniski parakstītu dokumentu nedrīkst saglabāt, izmantojot opciju „saglabāt kā” (save as), jo nosaukuma maiņas dēļ pazūd dokumenta saturs un elektroniski parakstītais dokuments tiek sabojāts.
 2. Portāla augšējā izvēlnē vai portāla biedru sadaļā Mani rīki izvēlieties iespēju Pārbaudīt eDokumentu un atbilstoši pārbaudāmā dokumenta formātam – Pārbaudīt eDoc vai Pārbaudīt PDF.
 3. Izvēlieties un augšupielādējiet pārbaudāmo dokumentu.
 4. Pēc īsa brīža sistēma Jums atainos datus par to, vai paraksts ir derīgs, kas ir parakstītājs un kad dokumentam pievienots laika zīmogs.
eDoc pārbaude izmantojot programmatūru eParakstītājs

Lai veiktu dokumentu pārbaudi, nepieciešams lejupielādēt un uzstādīt programmu eParakstītājs 3.0.

 1. Saglabājiet savā datorā saņemto elektroniski parakstīto dokumentu! 
 2. Atveriet elektroniski parakstīto dokumentu no eParakstītājs 3.0.  Ja attiecīgā programma ir pareizi instalēta, tad elektroniski parakstīto dokumentu var atvērt arī ar dubultklikšķi vai nospiežot taustiņu <Enter> uz attiecīgā *.edoc faila.
 3. Kad dokuments ir atvērts, varat lasīt, drukāt vai eksportēt dokumentā iekļautos failus un aplūkot vai pārbaudīt dokumentam pievienotos elektroniskos parakstus.
PDF dokumentu pārbaude ar Adobe Reader

PDF formāta dokumenta, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, pārbaude ir bez maksas, turklāt dokumentu pārbaudi var veikt arī personas, kas nelieto drošu elektronisko parakstu.

Ja dators, atbilstoši lietotāju pamācībai ir sagatavots darbam ar elektroniski parakstītiem PDF formāta dokumentiem, tad atverot dokumentu ar programmu Adobe Reader dokumenta rīku joslā būs redzams, ka tas ir parakstīts.

Dokumentu koplietošana

Kas ir dokumentu koplietošana?

Koplietošana paredz iespēju personai, kas parakstījusi portālā dokumentu ar virtuālo eParakstu, no īslaicīgās dokumentu glabātuves (24h), kur tas tiek uzglabāts uzreiz pēc parakstīšanas, uzaicināt kādu citu portāla lietotāju parakstīt šo dokumentu, izvēloties drošības pakāpi un nosūtot tai koplietošanas saiti.

Dokumentu koplietošanas iespēja atvieglos līgumu, dažādu pieņemšanas nodošanas aktu, saskaņojumu un citu divpusēji parakstāmu dokumentu izveidi un komunicēšanu. Abas puses, atrodoties portālā www.eparaksts.lv, paraksta vienu dokumentu, tām ir redzams, kurš ir izveidojis parakstāmo dokumentu, kuras personas to jau parakstījušas, kā arī to, vai paraksti ir derīgi, bet pēc koplietošanas pabeigšanas katra puse var lejupielādēt parakstīto dokumentu un noglabāt savā lietvedībā.

Koplietošanas sadaļā parakstāmais dokuments tiek glabāts 72 stundas, taču nepieciešamības gadījumā dokumenta izveidotājs glabāšanas ilgumu var pagarināt. Pēc koplietošanas termiņa beigām, dokuments no portāla tiek neatgriezeniski dzēsts. 

Kā nodot dokumentu koplietošanai?

Lai daudzpusēji parakstāmu dokumentu koplietotu ar citām personām, pēc dokumenta parakstīšanas īslaicīgajā glabātuvē izvēlieties iespēju Uzaicināt parakstīt citu personu. Izvēlieties piekļuves veidu un dokumentam tiks piešķirta unikāla koplietošanas saite. Koplietošanas saiti nododiet personām, kuru paraksts nepieciešams uz dokumenta.

Koplietojama dokumenta piekļuves līmeņi

Pašlaik pieejami trīs dažādi koplietošanas dokumenta piekļuves veidi, ko koplietojamā dokumenta izveidotājs var noteikt adresātam.

Viens paredz, ka koplietošanas saite ir pieejama ikvienai personai, kam tā tiek nosūtīta, taču, lai piekļūtu dokumentam, personai ir jāpiesakās eParaksta lietošanai pilnībā attālināti vai apstiprinot pieteikumu kādā no virtuālā eParaksta klientu apkalpošanas centriem.

Otrs paredz, ka koplietošanas saite pieejama tikai portālā reģistrētai personai (biedriem), kuras vārdu un uzvārdu norādījis koplietojamā dokumenta izveidotājs. Šis piekļuves veids nodrošina dokumenta radītāju pret iespēju kļūdaini nodot koplietošanas saiti trešajai personai, jo dokuments būs pieejams tikai konkrētajam biedram.

Savukārt, trešais piekļuves veids koplietošanas iespēju ļaus izmantot tikai personām, kam papildu koplietošanas saitei būs zināma arī dokumenta autora izveidota parole. 

Problēmas lietojot

Nepareizs PIN kods

Ja ievadot PIN kodu tiek atainots uzraksts Nepareizs PIN, pārbaudiet vai Jūsu ievadītais PIN ir tieši 8 simbolus garš un satur gan burtus, gan ciparus. Iespējams esat kļūdījies PIN ievadē. Pakalpojuma sniedzējs nevar atjaunot Jūsu sākotnējo PIN kā arī sniegt informāciju par to, jo Jūsu PIN informācija ir zināma tikai Jums pašam.

Ja Jūsu ievadītais 8 simbolu PIN pēc pārbaudes uzrādās kā kļūdains, aicinām veikt PIN nomaiņu.

Aizmirsts PIN kods

Ja esat aizmirsis savu PIN kodu, lūdzu veiciet tā nomaiņu. Ņemiet vērā, ka pakalpojuma sniedzējs nevar Jums atgādināt vai atjaunot sākotnējo PIN, jo Jūsu PIN informācija ir zināma tikai Jums pašam. 

PIN nomaiņa

Lai nomainītu piemirstu vai nozaudētu PIN kodu, ienāciet portāla sadaļā Mani dati un izvēlieties opciju „PIN maiņa”. Pēc tam Jūs uz e-pasta adresi, ko norādījāt reģistrējoties darbam ar virtuālo eParakstu, saņemsiet lūgumu apstiprināt PIN koda nomaiņu un varēsiet izveidot jaunu PIN kodu.

PIN kļuvis zināms citai personai

Ja Jūsu eParaksta PIN kļuvis zināms kādai citai personai nekavējoties veiciet tā nomaiņu, kā arī informējiet VAS LVRTC, rakstot uz e-pastu – eparaksts@eparaksts.lv

Drošība

Cik drošs ir virtuālais eParaksts?

LVRTC ir uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs, kurš akreditēts Datu valsts inspekcijā. Mēs nodrošinām nepieciešamo vidi un veicam darbības, lai dotu iespēju pakalpojumu lietotājiem radīt un pārbaudīt valstiski atzītus un drošus eParakstus.

Rekomendējamie piesardzības pasākumi virtuālā eParaksta lietotājam

Atcerieties, ka drošs elektroniskais paraksts ir Jūsu pašrocīgs paraksts interneta vidē. Lai pārliecinātos, ka Jūsu dators ir drošs, uz tā nav uzinstalēta tastatūras darbības reģistrējoša programmatūra vai ierīces, tam ir aktīva antivīrusu programmatūra, konsultējieties ar kvalificētu IT speciālistu, kas palīdzēs novērst iespējamos riskus.

Tāpat ikreiz  lūdzam veikt  arī sekojošus piesardzības pasākumus:
 • Reģistrējoties darbam ar virtuālo eParakstu norādiet e-pasta adresi, kuru Jūs lietojiet un kura Jums būs pieejama no jebkura datora. Piekļuve e-pastam būs vajadzīga, ja radīsies nepieciešamība nomainīt eParaksta PIN. Tāpat gādājiet , lai piekļuve Jūsu e-pastam nebūtu pieejama citām personām;    
 • Veidojot savu PIN, lūdzam, pievērst uzmanību tam, lai PIN nebūtu pārmērīgi vienkāršs;
 • Esiet piesardzīgs ar PIN informācijas pierakstīšanu uz lapām vai piezīmju blociņos. Nozaudējot šīs piezīmes, Jūs varat piemirst, ka tajos ir pierakstīts PIN un neveikt PIN nomaiņu;    
 • PIN informāciju glabājiet tikai Jums pieejamā vietā un veidā, kas ļaus Jums pamanīt, ja kāda cita persona būs piekļuvusi PIN;  
 • Lietojiet eParakstu publiskos vai koplietojamos dators, tikai tad, ja esat pārliecināts, ka uz datora  nav tastatūras darbības reģistrējoša programmatūra vai ierīces;
 • Lietojot eParakstu publiskos vai koplietojamos datoros atslēdziet iespēju redzēt PIN simbolus;
 • Vienmēr beidzot darbu portālā www.eparaksts.lv nospiediet pogu Iziet;
 • Pēc iziešanas no sistēmas nospiest SHIFT+CTRL+DEL, lai izdzēstu visu pārlūkprogrammas vēsturi.
Ir stingri aizliegts:
 • Nodot savas internetbankas, viedkartes vai eID kartes piekļuves datus trešajām personām.
 • Nodot sava virtuālā eParaksta PIN citām personām.

Portāls eparaksts.lv izmanto sīkdatnes.

Portāls eparaksts.lv izmanto sīkdatnes.