eParaksta lietotājiem Ieiet
eParaksts

Sertifikācijas pakalpojumu noteikumi

SPS noteikumi v.1.0

eParaksts.lv sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas noteikumu (turpmāk tekstā – Noteikumi) mērķis ir iepazīstināt eParaksts.lv SPS sertifikācijas pakalpojumu izmantotājus (pieteicējus, parakstītājus, pārbaudītājus un citas šo pakalpojumu izmantošanā iesaistītās puses) ar šiem pakalpojumiem, to sniegšanas un izmantošanas galvenajiem principiem, sertifikātu un viedkaršu aizsardzību, sertifikātu pārbaudes iespējām, kā arī noteikt sertifikācijas pakalpojumu izmantošanas ierobežojumus.

LVRTC sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas noteikumi satur šādas tēmas:

 • Informācija par sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju
 • Sertifikātu izsniegšana, anulēšana, apturēšana un atjaunošana
 • Līgumi par sertifikācijas pakalpojumu izmantošanu
 • Sertifikātu izmantošanas ierobežojumi
 • Viedkaršu izmantošanas noteikumi
 • Sertifikācijas pakalpojumu sniegšanā izmantotais tehnoloģiju risinājums
 • Laika zīmogs
 • Nobeiguma noteikumi
 • Virtuālā eParaksta līguma paraugs
 • LVRTC eParaksts viedkartes līguma paraugs
 • Personas apliecības (eID kartes) līguma paraugs

 

    _________________________________________________________________________________

Sertificešanas instituciju sertifikacijas noteikumi v.1.9.4 25.08.2016 (spēkā no 26.09.2016)

Šie Sertificēšanas instituciju sertifikācijas noteikumi (turpmak – Sertifikācijas noteikumi jeb SN) apraksta praktiskās darbības kārtibu, ko eParaksts.lv Sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja Sertificēšanas institūcijas ievēro procedīrām, kas attiecas uz sertifikātu pieteikšanu, izsniegšanu, lietošanu, pārbaudi, anulēšanu un to darbības termiņizbeigšanu, kā arī eParaksts.lv Sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja Sertificēšanas institūciju darbības uzturēšanu.

Sertificēšanas institūciju Sertifikācijas noteikumi satur šādas tēmas:

 • PKI dalībnieki
 • Izsniegto sertifikātu tipi
 • Sertifikātu lietojums
 • LZI darbības noteikumi
 • Sertifikātu lietojuma ierobežojumi
 • Noteikumu pārvaldība
 • Publicēšanas un repozitorija pienākumi
 • Identificēšana un autentifikācija
 • Laika zīmogošana
 • Sertifikātu dzīves cikla darbības prasības
 • Objekta, pārvaldības un darbības kontroles
 • Tehniskās drošības kontroles
 • SPS sertifikāta profili
 • Atbilstības audits un citi vērtējumi
 • Citi biznesa un juridiskie jautājumi

Portāls eparaksts.lv izmanto sīkdatnes.

Portāls eparaksts.lv izmanto sīkdatnes.