eParaksta lietotājiem Ieiet
eParaksts

Mozilla Firefox sagatavošana darbam ar eParakstu eID kartē

Šī instrukcija pielietojama pārlūkam sākot ar 20. versiju un jaunākām

1. Nepieciešams lejupielādēt un uzstādīt visus pamata sertifikātus:

2. Lai uzstādītu sertifikātus atzīmējiet visus zemāk redzamos lauciņus un nospiediet OK (Labi)

Mozilla_win_1.png

Papildus konfigurācijas pārlūkprogrammai

Nepieciešams importēt eID kartes moduli, un to var izdarīt sekojoši:

1. IzvēlietiesOptions(Iestatījumi) → Privacy&Security(Privātums un drošība) vai  Advanced(Papildu) → Certificates(Sertifikāti) →Security Devices(Drošības ierīces). Pārlūka vecākām versijām Certificates(Sertifikāti) vietā ir Encryption(Šifrēšana).

 Mozilla_win_2.png

2.Device Manager logā nospiediet Load(Ielādēt)

Mozilla_win_3.png

3.Atvērsies logs Load PKCS#11 Device

4. Lauciņā Module Name ierakstiet : Latvian eID module

5. Module filename: izvēlieties Browse (Pārlūkot) →C disksWindowsSystem32OTLvP11.dll

6. Nospiediet Open (Atvērt).

7. Nospiediet OK (Labi) visos atvērtajos logos.

 

Lai viss darbotos korekti, ir nepieciešams aizvērt un atvērt no jauna pārlūku Mozilla Firefox.

Portāls eparaksts.lv izmanto sīkdatnes.

Portāls eparaksts.lv izmanto sīkdatnes.