eParaksta lietotājiem Ieiet
eParaksts

 

Kas jāzina lietojot eParakstu eID kartē

Nepieciešamais darbam ar eID karti

Viedkartes lasītājs

Lai strādātu ar Jūsu eID kartē iekļautajiem autentifikācijas un parakstīšanas  sertifikātiem, Jums nepieciešams viedkartes lasītājs. Viedkartes lasītāji ir nopērkami datorpreču veikalos un interneta veikalos (skat. arī sadaļu Kur iegādāties viedkartes lasītāju), VAS „Latvijas Pasts” nodaļās, kas apkalpo viedkartes eParaksta klientus.

Ja Jūs jau līdz šim esat lietojis VAS LVRTC vai VAS „Latvijas Pasts” izsniegto eParakstu viedkartē un Jums ir saglabājies viedkartes lasītājs,  eID karti būs iespējams lietot ar šo pašu kartes lasītāju.

Programmatūra

Darbam ar eID kartes un kartes lasītāju nepieciešama arī programmatūra, ko var bez maksas lejupielādēt portālā www.eparaksts.lv sadaļā Lejupielādes. Uz datora nepieciešams instalēt divas programmas – vienu darbam ar eID kartes sertifikātiem, bet otru - darbam ar elektroniskajiem dokumentiem.

Dokumentu parakstīšanai Windows operētājsistēmās izmantojama bezmaksas aplikācija eParakstītājs, kuru instalējot tiks uzstādīta arī papildus eID kartes starpprogrammatūra darbam ar sertifikātiem.

Tāpat dokumentus parakstīt ar eParakstu eID kartē var arī eparaksts.lv portālā, izmantojot augšējā rīku joslā pieejamo izvēlni Parakstīt dokumentu.

Pirms parakstīšanas uzstādāma eID kartes starpprogrammatūra. Starpprogrammatūra nepieciešama, lai tiktu nodrošināta autentifikācija interneta vietnēs, kuras piedāvā autentifikācijai izmantot eID kartes. Programmatūra nodrošina arī pamata darbības ar eID kartē ietvertajiem sertifikātiem – sertifikātu aplūkošana, darbības ar PIN1, PIN2, un PUK kodiem.

PIN informācija

Lai izmantotu eID kartē iekļautos autentifikācijas un parakstīšanas sertifikātus, Jums nepieciešams zināt sava eID kartes PIN informāciju.

Saņemot eID karti, Jums tiks izsniegta arī aploksne, kurā būs norādīts PIN 1, PIN 2 un PUK. PIN1 izmantosiet veicot autentificēšanās darbības, bet PIN2 – veicot dokumentu parakstīšanu.

PUK būs nepieciešams, lai nomainītu vai atbloķētu PIN kodus.

Dators un interneta pieslēgums

Bez eID kartes un viedkaršu lasītāja ir nepieciešams arī dators ar Windows, Mac OS vai Linux operētājsistēmu un interneta pieslēgums.

Datora sagatavošana darbam ar eID karti

Viedkartes lasītāja pievienošana datoram
 1. Izpakojiet viedkaršu lasītāju un komplektācijā ietilpstošos piederumus.
 2. Ieslēdziet datoru un aktivizējiet interneta pieslēgumu – tas būs nepieciešams uzstādīšanas laikā.
 3. Izmantojot USB kabeli, savienojiet viedkaršu lasītāju ar pieslēguma vietu datorā. Instalācijas laikā iekārtai jābūt brīvai no jebkādām viedkartēm.
 4. Pēc savienošanas, dators atpazīs iekārtu un piedāvās instalēt draiveri, kas atrodas jūsu viedkartes lasītājā. Datoriem, kam iepriekš šādas iekārtas ir tikušas instalētas, šīs darbības var netikt pieprasītas.
 5. Pēc sekmīgas instalācijas dators atpazīs viedkaršu lasītāju.
eID kartes ievietošana kartes lasītājā

Ievietojiet eID karti lasītājā tā, lai kartes čips atrastos lasītāja ligzdā un savienotos ar lasītāja kontaktiem, savukārt Jūsu foto uz eID kartes būtu vērsts uz leju.

eParakstīšanai nepieciešamā programmatūra

Kad paveikta viedkaršu lasītāja uzstādīšana, sadaļā Lejuplādes izvēlieties programmu eParakstītājs un sāciet tās instalāciju tiešsaistes režīmā.

eParakstītājs ļauj lietotājam veidot un parakstīt elektroniskus dokumentus, kā arī veikt elektroniski parakstīto dokumentu pārbaudi. eParakstītājs izmanto OpenXML formātu elektronisko dokumentu izveidei. Programmatūras darbība ir pārbaudīta uz Windows XP / Windows Vista / Windows 7 x 32 bit un x 64 bit sistēmām. eParakstītājs izmantošanai obligāti nepieciešama uzinstalēta Microsoft NET 3.5 SP1 vai jaunāka versija.

eParakstītāja uzstādīšanas laikā tiks lejupielādēta un uzstādīta arī eID kartes starpprogrammatūra.

Ja uz jūsu datora jau ir uzstādīts eParakstītājs, tas tiks atjaunināts automātiski.

eID kartes sertifikātu aktivizēšana

Kā uzzināt vai sertifikāti ir aktivizēti

Ja iesniegumā par eID kartes izsniegšanu Jūs piekrītat sertifikātu aktivizēšanai un uzņematies iesniegumā norādītās saistības, eID kartē iekļautie parakstīšanas un autentifikācijas sertifikāti tiek aktivizēti ne vēlāk kā vienas dienas laikā pēc eID kartes saņemšanas.

Nav aktivizēti sertifikāti

Ja jūs sākotnēji atteicāties no sertifikātu aktivizēšanas, saņemot personas apliecību, jūs varat pieprasīt sertifikātu aktivizēšanu visā personas apliecības derīguma termiņa laikā, apmeklējot jebkuru PMLP teritoriālo nodaļu vai Pārstāvniecību, uzrādot personas apliecību un parakstot atbilstoša satura iesniegumu.

Autentifikācija ar eID karti

Identitātes apliecināšana e-vidē

Saņemot pakalpojumu elektroniskā vidē no pakalpojumu sniedzēja, kas nodrošina iespēju autentificēties ar eID karti, izvēlieties autentifikācijas veidu - eID karte. Lai apliecinātu savu identitāti, Jums lūgs ievadīt savu PIN1 kodu un apstiprināt.

Ja Jūs ievadīsiet korektu PIN1, eID kartē iekļautais autentifikācijas sertifikāts būs derīgs (tam nebūs beidzies derīguma termiņš vai tā darbība nebūs apturēta), Jūsu identitāte būs veiksmīgi pārbaudīta, un Jūs varēsiet saņemt pakalpojumu.

Dokumentu parakstīšana

Parakstīšanai pieejamie formāti

Ar eID kartē iekļauto eParakstu Jūs variet parakstīt dažāda formāta failus, kas parakstot tiks saglabāti eDoc formātā.

Dokumentu parakstīšana ar eID karti

Lai elektroniski parakstītu dokumentus, izmantojiet programmu eParakstītājs.

 1. Jāievieto karte karšu lasītājā, jāiedarbina eParakstītāja aplikācija un jārīkojas saskaņā ar norādēm.
 2. Lai pievienotu dokumentam elektronisko parakstu, Jums lūgs ievadīt savu PIN2 kodu un apstiprināt. Ja Jūs ievadīsiet korektu PIN2, un personas apliecībā iekļautais kvalificētais elektroniskā paraksta sertifikāts būs derīgs (tam nebūs beidzies derīguma termiņš vai tā darbība nebūs apturēta), Jūsu identitāte būs veiksmīgi pārbaudīta, un parakstāmajam dokumentam tiks pievienots elektroniskais paraksts.
Laika zīmoga izmantošana

Parakstot dokumentus ar programmu eParakstītājs, Jums ir iespēja izvēlēties, vai parakstot dokumentus vēlaties izmantot arī Laika zīmogu. Laika zīmoga izmantošana ir obligāta saziņā ar valsts un pašvaldību iestādēm. Iesakām vienmēr kopā ar eParakstu izmantot arī Laika zīmogu.

Izmantojot parakstīšanu ar laika zīmogu Jums tiks prasīts ievadīt gan PIN2, gan PIN1 kodus. Tas nepieciešams, lai papildus parakstam Jūs tiktu identificēts pret Laika zīmoga piešķiršanas servisu pirms dokumentam tiek pievienots laika zīmogs. Programmatūra eParakstītājs Jums norādīs kurā brīdī, kurš PIN kods lietojams.

Elektroniski parakstītu dokumentu pārbaude

Dokumentu pārbaude www.eparaksts.lv

Dokumenta, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, pārbaude ir bez maksas, turklāt dokumentu pārbaudi var veikt arī personas, kas nelieto drošu elektronisko parakstu.

Portāla augšējā izvēlnē vai portāla biedru sadaļā Mani rīki izvēlies iespēju Pārbaudīt eDokumentu un atbilstoši pārbaudāmā dokumenta formātam – pārbadīt e-Doc vai pārbaudīt PDF. 

Dokumentu pārbaude izmantojot programmatūru eParakstītājs

Ar programmu eParakstītājs iespējams pārbaudīt tikai eDoc formāta failus. Lai veiktu dokumentu pārbaudi, nepieciešams lejupielādēt programmu eParakstītājs. Pārbaude ir bez maksas, turklāt dokumentu pārbaudi var veikt arī personas, kas nelieto drošu elektronisko parakstu.

 1. Saglabājiet savā datorā saņemto elektroniski parakstīto dokumentu! Ievērojiet, ka elektroniski parakstītu dokumentu nedrīkst saglabāt, izmantojot opciju „saglabāt kā” (save as), jo nosaukuma maiņas dēļ pazūd dokumenta saturs un elektroniski parakstītais dokuments tiek sabojāts.
 2. Atveriet elektroniski parakstīto dokumentu no eParakstītāja.  Ja attiecīga programma ir pareizi instalēta, tad elektroniski parakstīto dokumentu var atvērt arī ar dubultklikšķi vai nospiežot taustiņu <Enter> uz attiecīgā *.edoc faila.
 3. Kad dokuments ir atvērts, varat lasīt, drukāt vai eksportēt dokumentā iekļautos failus un aplūkot vai pārbaudīt dokumentam pievienotos elektroniskos parakstus.
PDF dokumentu pārbaude ar Adobe Reader

Ja esiet saņēmis PDF formāta dokumentu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, dokumentu varat atvērt un pārbaudīt izmantojot programmu Adobe Reader. 

Dokumentu pārbaude ir bez maksas, turklāt to var veikt arī personas, kas pašas ar drošu elektronisko parakstu neparaksta PDF formāta failus. Ja dators, atbilstoši lietotāju pamācībai ir sagatavots darbam ar elektroniski parakstītiem PDF formāta dokumentiem, tad atverot dokumentu ar programmu Adobe Reader dokumenta rīku joslā būs redzams, ka tas ir parakstīts. 

Dokumentu pārbaude ar e-Verificētājs

e-Verificētājs Add-In ir aplikācijas spraudnis Microsoft Outlook e-pasta klientā, kas nodrošina automātisku elektroniski parakstīto dokumentu apstrādi e-pasta komunikācijā.

eVerificētājs Add – In nodrošina iespēju saņemtos elektroniski parakstītos dokumentus (edoc .pdf) verificēt (pārbaudīt parakstītāju, parakstīšanas laiku un to, ka dokumenta oriģinālais saturs netika mainīts pēc parakstīšanas ), saglabāt eDokumentā iekļautās datnes un nosūtīt automātiski sagatavotu atbildi eDokumenta sūtītājam Microsoft Outlook vidē. Visiem e-paraksta lietotājiem tiek sniegta unikālā iespēja iegūt 1 (vienu) bezmaksas e-Verificētājs Outlook Add-In klienta licenci privātām vai komerciālām vajadzībām. Šī klienta licence nodrošinās jums iespēju darbināt e-Verificētājs Add-In lokālajā darbības režīmā.

Lai bez maksas saņemtu e-Verificētāju, lūdzam sadaļā lejuplādes aizpildīt pieteikumu un nosūtīt to uz e-pasta adresi info@dsistemas.lv.  

Laika zīmogi eID kartē

Informācija par pieejamajiem laika zīmogiem

Jūsu eID kartē ir iekļauti 120 laika zīmogi.

Laika zīmogu papildināšana

Nepieciešamības gadījumā laika zīmogu skaitu eID kartē Jūs varēsiet papildināt portālā eparaksts.lv, speciāli Jums izveidotā darba vidē. Ja papildināšana eparaksts.lv nav pieejama vai ir problēmas piekļūt Jūsu darba virsmai eparaksts.lv, lūdzam pieprasījumu sūtīt uz eparaksts@eparaksts.lv vai izmantot saziņas iespējas portāla sadaļā Forums. 

eID kartes derīguma termiņš

eID kartes derīguma termiņš

eID kartes derīguma termiņš ir pieci gadi.

eID kartē iekļauto sertifikātu derīguma termiņš

eID kartē iekļauto autentifikācijas un paraksta sertifikātu derīguma termiņš ir pieci gadi (kartēm, kas ražotas līdz 2013. gada 1. novembrim - divi gadi). Ja eID kartē ir beidzies sertifikātu derīguma termiņš, ir jādodas uz jebkuru no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā, lai pieteiktos jaunai eID kartei.

Pievērsiet uzmanību! Jūsu paraksts uz eDokumenta ir derīgs arī pēc aktīvo sertifikātu derīguma termiņa beigām.

eID kartes derīguma termiņš beidzies, bet nav izmantoti visi laika zīmogi

Ja eID kartes derīguma termiņa laikā neizmantosiet visus kartē iekļautos laika zīmogus, tie tiks neatgriezeniski dzēsti.

Kā saņemt jaunu eID karti?

Noformēt iesniegumu eID kartes izsniegšanai un saņemt to var jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā, neatkarīgi no personas deklarētās dzīvesvietas vai Latvijas Pārstāvniecībā ārvalstīs.

Problēmas lietojot

Aizmirsta vai nozaudēta PIN informācija

Ja esat aizmirsis vai nobloķējis PIN informāciju, to var nomainīt vai atbloķēt izmantojot PUK kodu un eID kartes starpprogrammatūru.

Ja esiet aizmirsis vai nozaudējis PIN un PUK informāciju, ne droša elektroniskā paraksta pakalpojuma sniedzējs, ne eID kartes izdevējs nevarēs Jums to atgādināt un Jums būs jāpieprasa jaunas PIN aploksnes izsniegšana jebkurā PMLP teritoriālajā nodaļā vai Pārstāvniecībā, iesniedzot savu personas apliecību un parakstot atbilstoša satura iesniegumu.

Jaunu PIN aploksni un ar jauniem PIN kodiem Jūs saņemsiet 5 darba dienu laikā (ja iesniegums noformēts PMLP teritoriālajā nodaļā), tajā pat PMLP teritoriālajā nodaļā vai Pārstāvniecībā, kurā noformēts iesniegums. Šajā laikā personas apliecībā (eID kartē) iekļauto sertifikātu darbība tiek apturēta un personas apliecība nav izmantojama autentifikācijai un elektroniskajam parakstam.

Nozaudēta eID karte

Ja esiet nozaudējis vai Jums ir nozagta  eID karte, nekavējoties apturiet eID kartē iekļauto sertifikātu darbību zvanot pa  tālruni 67018989.

Pievērsiet uzmanību! Apturot sertifikātu darbību Jūs neapturat eID kartes kā personas apliecinoša dokumenta darbību, ko var izmantot klātienē apliecinot identitāti. Lai apturētu eID karti kā personu apliecinoša dokumenta darbību, lūdzam nekavējoties informēt PMLP un doties uz tuvāko PMLP klientu apkalpošanas centru.

PIN informācija kļuvusi zināma citai personai

Ja Jūsu PIN un PUK koda informācija ir nonākusi citas personas rīcībā, nekavējoties apturiet eID kartē iekļautos sertifikātus. Pārliecinieties vai Jūsu eID karte nav tikusi ļaunprātīgi izmantota un tad attiecīgi vai nu nomainiet savu PIN un PUK informāciju izmantojot eID kartes starpprogrammatūru un atjaunojiet sertifikātu darbību tuvākajā PMLP klientu apkalpošanas nodaļā, vai arī pieprasiet jaunus eID karti. 

eID kartes sertifikātu apturēšana

Lai apturētu eID kartes sertifikātu darbību zvaniet pa tālruni 67018989.

eID kartes sertifikātu anulēšana

Lai anulētu eID kartē iekļautos autentifikācijas un parakstīšanas sertifikātus vērsieties tuvākajā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes klientu apkalpošanas centrā.

eID kartes sertifikātu atjaunošana

Lai atjaunotu eID kartes darbību vērsieties tuvākajā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes klientu apkalpošanas centrā, www.pmlp.gov.lv

Drošība

Cik drošs ir eID karte?

eID karte ir personu apliecinošs dokuments – tiesību aktos pilnvarotas valsts pārvaldes iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina tā turētāja identitāti un tiesisko statusu.

LVRTC ir uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs, kurš akreditēts Datu valsts inspekcijā. Mēs nodrošinām nepieciešamo vidi un veicam darbības, lai dotu iespēju pakalpojumu lietotājiem radīt un pārbaudīt valstiski atzītus un drošus eParakstus.

Rekomendējamie piesardzības pasākumi

Atcerieties, ka eID karte ir Jūsu personu apliecinošs dokuments, bet  drošs elektroniskais paraksts ir Jūsu pašrocīgs paraksts interneta vidē.

Lai pārliecinātos, ka Jūsu dators ir drošs, uz tā nav uzinstalēta tastatūras darbības reģistrējoša programmatūra vai ierīces, tam ir aktīva antivīrusu programmatūra, konsultējieties ar kvalificētu IT speciālistu, kas palīdzēs novērst iespējamos riskus.

Tāpat ikreiz  lūdzam veikt  arī sekojošus piesardzības pasākumus:

 • Esiet piesardzīgs ar PIN informācijas pierakstīšanu uz lapām vai piezīmju blociņos. Nozaudējot šīs piezīmes, Jūs variet piemirst, ka tajos ir pierakstīts PIN un neveikt PIN informācijas aizsardzībai nepieciešamos pasākumus;    
 • PIN informāciju glabājiet tikai Jums pieejamā vietā un veidā, kas ļaus Jums pamanīt, ja kāda cita persona tai būs piekļuvusi;  
 • Lietojiet eParakstu publiskos vai koplietojamos dators, tikai tad, ja esiet pārliecināts, ka uz datora nav tastatūras darbības reģistrējoša programmatūra vai ierīces;
 • Lietojot eParakstu publiskos vai koplietojamos datoros atslēdziet iespēju redzēt PIN simbolus;
 • Vienmēr beidzot darbu portālā www.eparaksts.lv nospiediet pogu Iziet;
 • Pēc iziešanas no sistēmas nospiest SHIFT+CTRL+DEL, lai izdzēstu visu pārlūkprogrammas vēsturi.

Stingri aizliegts:

Nodot eID karti un PIN informāciju citai personai.

Portāls eparaksts.lv izmanto sīkdatnes.

Portāls eparaksts.lv izmanto sīkdatnes.