eParaksta lietotājiem Ieiet
eParaksts

eID karte


  • Kas ir eID karte?

eID karte jeb elektroniskā identifikācijas karte ir personu apliecinošs dokuments, ar kuru varat apliecināt savu identitāti un tiesisko statusu gan klātienē, gan attālināti – interneta vidē, kā arī veikt dokumentu parakstīšanu ar DROŠU elektronisko parakstu.

  • Kad nepieciešama eID karte?

Ar eID karti Jūs varat apliecināt savu identitāti klātienē un attālināti - Latvijas teritorijā personas apliecība var pilnībā aizstāt pasi. Latvijas pilsoņa eID karte ir izmantojama kā ceļošanas dokuments ES, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu un Šveices Konfederācijas teritorijā.

eID kartē ir iekļauti un aktivizēti autentifikācijas un parakstīšanas sertifikāti, kurus varat izmantot identitātes attālinātai apliecināšanai, kā arī elektroniskai dokumentu parakstīšanai. Jūsu eID kartē iekļautais drošais eParaksts ir Jūsu pašrocīgs paraksts elektroniskā vidē, tāpēc ar to varat parakstīt gan dažāda veida iesniegumus, sūdzības, informācijas pieprasījumus, līgumus un vienošanās.

Uzmanību! Saņemot eID karti, Jūsu karte uzreiz ir aktīva autentifikācijai - identitātes apliecināšanai Interneta portālos, taču eParaksts eID kartē tiek aktivizēts diennakts laikā. 

  • Kad lietot eParakstu eID kartē?

Pašlaik Latvijā ir pieejami trīs droša elektroniskā paraksta veidi – virtuālais eParaksts, eParaksts viedkartē un eParaksts eID kartē. Variet lietot vienu sev ērtāko eParaksta nesēju vai visus trīs, pielietojot tos atkarībā no situācijas.

Salīdzinošu info par eParaksta nesēju veidiem skatieties šeit.

eParakstu savā eID kartē varat lietot gan parakstot dokumentus kā privātpersona, gan kā juridiska persona, ja esat uzņēmuma paraksttiesīgā persona vai esat pilnvarots dokumentu parakstīšanai. eParakstam eID kartē nav iespējams pievienot amata rekvizītus.

Piesakoties eID kartei Jūs esat autorizēts arī darbam ar virtuālo eParakstu. Ja vēlaties lietot virtuālo eParakstu, portālā www.eparaksts.lv Jums ir papildus jāiegādājas virtuālās eParakstīšanas reizes.

  • Laika zīmogs

Komunikācijā ar valsts un pašvaldību iestādēm kopā ar eParakstu atbilstoši likumdošanai ir jālieto Laika zīmogs, kas elektroniski fiksē un apliecina konkrēta dokumenta parakstīšanas laiku. Jūsu eID karte satur 120 Laika zīmogus, ko varat izmantot visā eID kartes derīguma laikā parakstot dokumentus ar eParakstu. Jūsu eID kartē iekļautos Laika zīmogus nevarat izmantot, lai parakstītu dokumentus ar virtuālo eParakstu.

  • Kas izsniedz eID karti?

eID karti, tāpat kā Jūsu pasi, izsniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

Noformēt iesniegumu personas apliecības (eID kartes) izsniegšanai un saņemt personas apliecību var jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā vai Latvijas Republikas pārstāvniecībās ārvalstīs. Informāciju par Jums tuvāko PMLP teritoriālo nodaļu varat noskaidrot PMLP mājas lapā www.pmlp.gov.lv sadaļā Kontakti vai zvanot uz PMLP informatīvo tālruni 8300.

Droša elektroniskā paraksta pakalpojumu nodrošina VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs. Jautājumus, kas saistīti ar eParaksta lietošanu Jūsu eID kartē, lūdzam risināt rakstot uz eparaksts@eparaksts.lv, uzdodot jautājumu eparaksts.lv forumā vai zvanot pa tālruni 67108787.

 

Portāls eparaksts.lv izmanto sīkdatnes.

Portāls eparaksts.lv izmanto sīkdatnes.