eParaksta lietotājiem Ieiet
eParaksts

Masveida parakstīšana

Līguma slēgšana, pakalpojuma apmaksa

  1. Lai varētu iesniegt pieteikumu DMPR pakalpojuma saņemšanai, ir jānoslēdz līgums un/vai vienošanās ar VAS  "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs". Lai noslēgtu līgumu/vienošanos, lūdzam aizpildīt veidlapu un elektroniski nosūtīt uz e-pastu: eparaksts@eparaksts.lv līguma sagatavošanai;
  2. Pēc līguma/vienošanās sagatavošanas, uz norādīto e-pastu tiks izsūtīts elektroniski parakstīts līgums.
  3. Pēc līguma/vienošanās abpusējas parakstīšanas,  uz līgumā norādīto e-pastu tiks nosūtīts rēķins par pakalpojumu apmaksu, kā arī turpmākie norādījumi par pakalpojuma saņemšanu.

 

Visi saistītie dokumenti pakalpojuma saņemšanai 

  1. Veidlapa līguma/vienošanās sagatavošanai
  2. Līguma nosacījumi
  3. Vienošanās par pakalpojuma apmaksu
  4. Pieteikuma forma

Kas ir dokumentu masveida parakstīšanas risinājums?

Dokumentu masveida parakstīšanas risinājums jeb DMPR ir ērts, operatīvs un likumdošanai atbilstošs pakalpojums, ar kura palīdzību īsā laika periodā var parakstīt lielu elektronisko dokumentu skaitu - līdz pat 9000 dokumentiem stundā.

DMPR izmantošana ļauj optimizēt korespondences tiešās izmaksas – dokumentu druku un piegādi, kā arī lietderīgi izmantot augsta līmeņa darbinieku laika resursus. DMPR ir vienīgais likumīgais un grāmatvediski korektais masveida elektronisko rēķinu sagatavošanas veids.

Cik daudz laika jūs varēsiet ietaupīt?

  • Viena drukāta dokumenta parakstīšana aizņem aptuveni 30 sekundes
  • Viena elektroniskā dokumenta parakstīšana aizņem aptuveni 7 sekundes
  • Viena elektroniskā dokumenta parakstīšana, izmantojot DMPR, aizņem aptuveni 0,4 sekundes

Izmaksas:

Lai saņemtu papildus informāciju par šo pakalpojumu, lūdzu nosūtiet e-pasta vētuli, norādot savus kontaktus: eparaksts@eparaksts.lv

Portāls eparaksts.lv izmanto sīkdatnes.

Portāls eparaksts.lv izmanto sīkdatnes.