eParaksta lietotājiem Ieiet
eParaksts

eZīmogs

Kas ir eZīmogs?

eZīmogs ir LVRTC kā uzticama sertifikācijas pakalpojuma sniedzēja (USPS) sniegtais sertifikācijas pakalpojums, kas dokumenta saņēmējam apliecina elektroniskā dokumenta piederību (izcelsmi) konkrētai organizācijai, kā arī tā satura nemainīgumu un precīzu eZīmogošanas laiku.

Kur lietot eZīmogu?

Ar eZīmogu uzņēmums vai iestāde var apliecināt izziņas, izrakstus no informācijas sistēmām, reģistriem, sertifikātus, apliecības un citus dokumentus par jau notikušiem faktiem.

Eparaksts VAI eZīmogs?

Atšķirībā no eParaksta, eZīmogu var lietot arī automātiski apliecinātu dokumentu veidošanai un izsniegšanai, jo eZīmogs ir piesaistīts organizācijai un par eZīmoga un tā PIN kodu drošu lietošanu ir atbildīga organizācija, nevis fiziskā persona.

Automatizējot dokumentu plūsmas šādā veidā, uzņēmums vai iestāde mazina administratīvo slogu un padara savus pakalpojumus pieejamākus un ērtākus klientiem.

Jāņem vērā, ka eZīmogs paredzēts jau notikušo faktu apliecināšanai. Ar tā lietošanu vien organizācija nevar nodibināt, grozīt vai izbeigt juridiskās saistības. eZīmogs neaizstāj pārstāvja parakstu.

Eparaksts UN eZīmogs?

Dokumentam vienlaicīgi var tikt pievienots gan eZīmogs, gan eParaksts vai pat vairāki.

Ko nozīmē dokumentam pievienots eZīmogs?

Pievienojot eZīmogu elektroniskam dokumentam, uzņēmums vai iestāde apliecina, ka eZīmoga uzlikšanas brīdī tās rīcībā bija dokumentā iekļautā informācija.

Elektroniskam dokumentam pievienots organizācijas eZīmogs garantē šī dokumenta satura nemainīgumu, apliecina dokumenta piederību organizācijai (izcelsmi), kā arī uzrāda precīzu eZīmoga pievienošanas laiku.

Kā pārbaudīt eZīmogu?

Dokumenta saņēmējs var bezmaksas veikt dokumentam pievienotā eZīmoga pārbaudi tieši tāpat, kā tas notiek ar eParakstītiem dokumentiem – tiešsaites režīmā epraksts.lv portālā, izmantojot bezmaksas programmatūru vai arī citu trešo pušu programmatūru.

Kam NAV paredzēts eZīmogs?

Dokumentam pievienots eZīmogs nenodibina, negroza un neizbeidz juridiskās saistības.

Kā lietot eZīmogu?

eZīmogu var lietot analoģiski eParaksta viedkartei – ievietojot to karšu lasītājā un izmantojot eZīmoga pievienošanai bezmaksas programmatūru vai arī citu trešo pušu programmatūru.

Alternatīvs eZīmoga lietošanas veids paredz eZīmoga sertifikāta ievietošanu klienta specializētajā HSM iekārtā. Šis variants ir labāk piemērots intensīvai eZīmoga lietošanai, liela dokumentu apjoma eZīmogošanai.

 

Portāls eparaksts.lv izmanto sīkdatnes.

Portāls eparaksts.lv izmanto sīkdatnes.