• LV
 • RU
 • EN
eParaksta lietotājiem Ieiet
eParaksts

Saņem eParakstu

 • Autorizējies ar internetbanku
 • Iegādājies eParakstu
 • Paraksti dokumentus internetā
Sākt lietot!

Tavi ieguvumi

 • Laiks un nauda
  Salīdzinājumam ar papīra formātu, elektroniskie dokumenti, kas parakstīti ar eParakstu ļauj nodrošināt kancelejas preču un dokumenta piegādes izmaksu optimizāciju, atbildīgo amatpersonu darba laika un zināšanu lietderīgāku izmantošanu.
 • Saudzē dabu
  Izmantojot eParakstu netiek tērēti dabas resursi, kancelejas preces, drukas izejmateriāli, kā arī fiziskā transportlīdzekļa resursi.
Vēl citi ieguvumi

eParaksts noderēs bieži

 • eParaksts uzņēmuma kontā
  4/10
Vēl veidi, kā noder eParaksts
" "
E-parakstu bieži izmantojam elektroniskiem norēķiniem bankā. Lai gan tā lietošana ir ērta, procesu sarežģī laika zīmogu iegūšana, jo vairākkārt nākas doties uz Latvijas Pastu. Es pieņemu, ka tas, ka jaunais eParaksts kļūs pieejamāks un lietotājam draudzīgāks, aktivizēs arī likumdošanas sakārtošanu, lai visa dokumentu aprite varētu notikt elektroniski. Aktuāls jautājums ir pavadzīmju parakstīšana – uz tām ir jābūt abu pušu parakstiem, kas nozīmē papildu naudas un laika resursus. Turklāt šobrīd pastāv iespējamība, ka pavadzīmi paraksta persona, kurai uzņēmumā nav paraksta tiesības un līdz ar to pavadzīme kā dokuments nav derīgs strīdus gadījumos. Ar nepacietību gaidu jauno eParaksta portāla atvēršanu, lai varētu iepazīties ar tā sniegtajām iespējām. Būtu ļoti labi, ja portālā uzņēmēji varētu parakstīt savstarpējos līgumus un citus dokumentus, skaidri zinot, ka dokumentu paraksta persona, kurai ir šādas tiesības
Antra Spickus
SIA „Konekesko Latvija” valdes priekšsēdētāja
Skatīt visas atsauksmes (5)