For users of eSignature Enter
eParaksts

 

Apskatīt

Ko darīt, ja aizmirsies PIN
Author: eParaksts
Added: 4. August, 2011 / 12:43
Ko darīt, ja piemirsies PIN kods?

Ja portāla www.eparaksts.lv lietotājam ir piemirsies PIN kods, kas nepieciešams dokumentu eParakstīšanai, to NAV iespējams atjaunot, jo PIN kods ir zināms tikai un vienīgi tā sastādītājam.
Lai iegūtu jaunu PIN kodu, vispirms ir jāanulē piemirstais PIN kods un līdz ar to arī noslēgtais līgums par sertifikācijas pakalpojumiem.
Anulējot līgumu, persona NEZAUDĒ pirms līguma anulēšanas iegādātās, bet neizmantotās eParakstīšanas reizes. Tās būs personai pieejamas līdz ar jauna līguma noslēgšanu.
Jaunu līgumu var noslēgt ienākot portāla www.eparaksts.lv lietotāju sadaļā.

Kā anulēt veco PIN kodu?
Lai anulēto piemirstu PIN kodu, personai ir brīvā formā jāraksta iesniegums par Biedra aktīvā līguma anulēšanu un personīgi tas jāiesniedz tuvākajā klientu apkalpošanas centrā. Turp dodoties līdzi ņemiet pasi!

Kas jānorāda iesniegumā?
Iesniegums ir jāadresē VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centram” Rīgā, Ērgļu iela 7, Rīga, LV-1012.
Iesniegumā jānorāda, ka vēlaties anulēt Biedra aktīvo līgumu.
Tajā ir obligāti jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods un līguma anulēšanas iemesls.
Klientu apkalpošanas centra speciālists identificē iesniedzēju un veic turpmākas darbības līguma un PIN koda anulēšanai.

Response


Portal eparaksts.lv uses cookies.

Portal eparaksts.lv uses cookies.